[Download] Full tài liệu tiếng Anh cho người mất dễ học nhất

Biên tập bởi Xuân Diệp

Tiếng Anh là một trong những môn học quan trọng tuy vậy nếu trong quá trình học ở trường lớp bạn bị mất gốc thì sau rất khó để theo kịp. Tài liệu tiếng Anh cho người mất gốc sẽ giúp bạn lấy lại được gốc căn bản. Từ đó sẽ là nền tảng để bạn tiếp tục học ngôn ngữ này một cách tốt hơn.

Bộ tài liệu gồm có: Tài liệu học ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, luyện thi Toeic, luyện thi Ielts. Đây là những tài liệu Tiếng Anh căn bản nhất sẽ giúp bạn tìm được gốc tiếng Anh.

1.Tài liệu học ngữ pháp Tiếng Anh

 1. English grammar in use, Tác giả: Raymond Murphy
 2. Essential Grammar in Use, Tác giả: Raymond Murphy
 3. Advanced Grammar in Use, Tác giả: Raymond Murphy
 4. Longman English Grammar Practice, Tác giả: L.G. Alexander
 5. Understanding and Using English, Tác giả: Betty Schrampfer Azar – Stacy A. Hagen
 6. English Grammar for Dummies, Tác giả : Geraldine Woods
 7. (Longman) Grammar Practice for Elementary Students, Tác giả Elaine Walker Steve Elsworth
 8. Practice_Grammar_advanced_With_answers__1999, tác giả John Eastwood

2. Tài liệu học từ vựng Tiếng Anh

 1. English vocabulary in use elementary
 2. English Vocabulary in Use Pre Intermediate
 3. English Vocabulary in Use Upper-Intermediate
 4. Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt – Anh của tác giả Nguyễn Trùng Khánh
 5. Vocabulary Everyday Living words
 6. Vocabulary Media and Marketplace words
 7. Vocabulary Music, Art, and Literature
 8. Vocabulary Science and Technology
 9. Vocabulary Workplace and Careers
 10. Cambridge Vocabulary For IELTS

3. Tài liệu học Tiếng Anh giao tiếp

 1. Level Starter
 2. Level Elementary
 3. Level Pre Intermediate
 4. Level Intermediate
 5. Level Upper
 6. Level Advanced
 7. 30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng

4. Tài liệu luyện thi Toeic

 1. Longman Preparation Series For The TOEIC Test- Introductory Course
 2. Longman Preparation Series For The TOEIC Test- Intermediate Course
 3. Longman Preparation Series For The TOEIC Test-More Practice Tests
 4. Longman Preparation Series For The TOEIC Test-advanced course
 5. Ebook Barrons how to prepare for the toeic test
 6. Audio Barrons how to prepare for the toeic test
 7. Check your vocabulary for the toeic
 8. Economy Toiec lc 1000 Vol 1
 9. Economy Toiec Lc 1000 Vol 2

5. Tài liệu luyện thi Ielts

 1. Practice Test Plus 3
 2. Writing task 1 (new oriental)
 3. Writing task 2 – Mat clark
 4. 15 Days’ Practice for IELTS Writing
 5. Cambridge IELTS 5
 6. Cambridge IELTS 6
 7. Cambridge IELTS 7
 8. Cambridge IELTS 8
 9. Cambridge IELTS 9
 10. Cambridge IELTS 10
 11. Cambridge IELTS 11 (HOT)

Chúc các bạn học tốt!!!

Anh Thanh Niên

GỬI